FAALİYET ALANLARIMIZ

Kıymetli Evrak Hukuku

Ticari hayatın vazgeçilmez unsuru olan Kıymetli Evrak Hukukunda, işletme ve ticari şirketlere kıymetli evrağın düzenlenmesi, kullanılması ve uyuşmazlığı hakkında hukuki danışmalık yapmak ve avukatlık hizmeti sunmak üzerinde durduğumuz en önemli hususlardır. Bu kapsamda;

• Kambiyo senetleri (bono, çek, poliçe), fatura alacaklarının icra ve iflas yoluyla takibinin yapılması,

• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5941 sayılı Çek Kanunundan kaynaklanan tüm çek uyuşmazlıklarının (karşılıksız çek, çekin iptali, çek tahsili, çekin zayi olması vb.) çözümü,

• Müvekkillerimizi ticari hayatlarında kullanacakları kıymetli evraklar konusunda bilgilendirme, bu sayede uyuşmazlıkları ve muhtemel sorunları engellemek için danışmanlık hizmeti verme,

• Her türlü hukuki danışmanlık başlıca hizmetlerimizdir.

    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır. Tasarım : Algı Ajans Reklam, Tasarım ve Organizasyon Hizmetleri