SIKÇA SORULAN SORULAR

Kimler Bir Avukatla Çalışmak Zorundadır?

Sermayesi 250.000 TL'den fazla olan Anonim Şirketler ile üye sayısı 100'ü geçen Kooperatifler, mutlaka en az bir avukatla çalışmak zorundadırlar.

Avukatlık Kanunu Md. 35/3 - Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır. Tasarım : Algı Ajans Reklam, Tasarım ve Organizasyon Hizmetleri